Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

profesorgrzegorz
1501 c097
Reposted fromsassenach sassenach
profesorgrzegorz
1632 2d6b 500
Reposted fromoutoflove outoflove

July 25 2017

profesorgrzegorz
Reposted fromFlau Flau

July 19 2017

profesorgrzegorz
2712 6739
Reposted fromsiegmunda siegmunda
profesorgrzegorz
profesorgrzegorz
2911 0adf 500
industrial design 
Reposted fromsiegmunda siegmunda

July 16 2017

profesorgrzegorz

July 12 2017

profesorgrzegorz
Reposted frombesen besen

July 09 2017

1423 441d 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out

July 07 2017

6688 c548 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse

July 06 2017

4762 cbf4 500

nuktia:

Raven kings

Reposted frombunjywunjy bunjywunjy
profesorgrzegorz
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
profesorgrzegorz
4593 8596
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober

June 30 2017

1842 6d0a

signalrun:

midnightruin:

diananock:

thebeautyofperception:

Aw, yeah, that’s the good shit.

I love abandoned ruins so much

the world taken back by nature is my aesthetic

June 25 2017

profesorgrzegorz
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
profesorgrzegorz
6593 1dfa 500
Reposted frompsychicdevil psychicdevil

June 19 2017

profesorgrzegorz
5291 e5fc
Reposted fromfungi fungi
profesorgrzegorz
5372 2339 500
Reposted fromWicher Wicher
profesorgrzegorz
Kup Aeropressa albo Chemexa i dobry młynek. Da ci to więcej frajdy i wyjdzie taniej. 
Jak już koniecznie chcesz ekspres ciśnieniowy nic poniżej Simonelli Musica nie ma sensu, bo to zabawki, które udają ekspres do kawy i to dosyć nieudolnie. Musica to koszt rzędu 1500€ a jeszcze potrzebujesz młynek. 
I zabrzmi to but ie, ale jestem ekspertem, mieszkam w Irlandii i zawodowo zajmuję się uczeniem ludzi jak się robi kawę. Sam wydałem fortunę na sprzęt. 
Kup dobry młynek. Osobiście polecam Sage Smart Grinder około 250€
Ale wtedy można już się bawić we wszystkie filtry. Młynek to podstawa. Potem jak jednak zdecydujesz że ciśnieniowy to mus, to przynajmniej młynek już jest.

June 17 2017

profesorgrzegorz
2826 b701
Reposted fromfelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl